• Opties toegevoegd bij “Speeldagen beheren” onder het tabblad “Competitie beheren”:
    • Naam wijzigen van een competitie
    • Het aantal speeldagen wijzigen
    • Een pronostiek archiveren -> let wel op éénmaal een pronostiek is gearchiveerd, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Heb je toch nog een probleem? Contacteer dan dieter@cafepronostiek.be en we helpen je spoedig verder.
  • Archief toegevoegd aan “Mijn pronostiek” -> gebruiker kan gearchiveerde klassementen, resultaten bekijken.
  • Archief toegevoegd aan “Competitie beheren” -> eigenaar van een competitie kan gearchiveerde klassementen, resultaten bekijken van een competitie die hij beheerde.
Posted in releases

Leave a Comment:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *